Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: a resistencia de Fernando Ares de Saavedra

1484, novembro, 27. Valladolid Carta executoria da chancelería de Valladolid, que recolle todos os incidentes do preito entre o Cabido de Mondoñedo e o cabaleiro Pedro de Bolaño pola que, trala apelación formulada por este, decidiu a favor do referido Cabido, confirmando a sentencia dada por García de la Parra (Cf Doc. 201B) sobre a Sucesión de Burela. A, papel, caderno tamaño folio de 9 follas -dúas en branco-, que conserva parte do selo en seco sobre papel e cera vermella. Letra procesual.
[....]  E logo de ter dito a súa parte, enviarase a carta cun procurador seu á cidade de Betanzos, onde os ditos receptores farían o que nela contén. E os ditos receptores non quixeron dar seguro a certas testemuñas que quería a dita parte, presentar para probar a dita falsidade porque el os intentaba e chamaba os pregóns porque estarán en compañía de Fernando Ares de Saavedra que tiña e ten forzada a fortaleza de Vilaxoán, onde eles estaban metidos e fortalecidos e nos castelos axudando o dito Fernán Ares favorecéndolle, e as ditas xustizas maiores polo noso mandato teñen cercada a dita fortaleza e o dito Fernán Ares e os que con el estaban porque non queren saír dela e deixala, e por esta causa os ditos receptores non quixeron dar o dito seguro ás ditas testemuñas [...]      Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena.
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es
Descarga da  transcrición: VOLVER
Actualizado: setembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: a resistencia de

Fernando Ares de Saavedra

Transcrición da carta ó galego:
1484, novembro, 27. Valladolid Carta executoria da chancelería de Valladolid, que recolle todos os incidentes do preito entre o Cabido de Mondoñedo e o cabaleiro Pedro de Bolaño pola que, trala apelación formulada por este, decidiu a favor do referido Cabido, confirmando a sentencia dada por García de la Parra (Cf Doc. 201B) sobre a Sucesión de Burela. A, papel, caderno tamaño folio de 9 follas -dúas en branco-, que conserva parte do selo en seco sobre papel e cera vermella. Letra procesual.
[....]  E logo de ter dito a súa parte, enviarase a carta cun procurador seu á cidade de Betanzos, onde os ditos receptores farían o que nela contén. E os ditos receptores non quixeron dar seguro a certas testemuñas que quería a dita parte, presentar para probar a dita falsidade porque el os intentaba e chamaba os pregóns porque estarán en compañía de Fernando Ares de Saavedra que tiña e ten forzada a fortaleza de Vilaxoán, onde eles estaban metidos e fortalecidos e nos castelos axudando ó dito Fernán Ares favorecéndolle, e ás ditas xustizas maiores, polo noso mandato teñen cercada a dita fortaleza e o dito Fernán Ares e os que con el estaban porque non queren saír dela e deixala, e por esta causa os ditos receptores non quixeron dar o dito seguro ás ditas testemuñas [...] .
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena
Descarga da  transcrición:
Actualizado: setembro 2023
VOLVER
Mapa da web
BUSCAR: