Caldaloba

Caldaloba: a resistencia de Fernando Ares de Saavedra

1484, novembro, 27. Valladolid Carta executoria da chancelería de Valladolid, que recolle todos os incidentes do preito entre o Cabido de Mondoñedo e o cabaleiro Pedro de Bolaño pola que, trala apelación formulada por este, decidiu a favor do referido Cabido, confirmando a sentencia dada por García de la Parra (Cf Doc. 201B) sobre a Sucesión de Burela. A, papel, caderno tamaño folio de 9 follas -dúas en branco-, que conserva parte do selo en seco sobre papel e cera vermella. Letra procesual.
[....]  E logo de ter dito a súa parte, enviarase a carta cun procurador seu á cidade de Betanzos, onde os ditos receptores farían o que nela contén. E os ditos receptores non quixeron dar seguro a certas testemuñas que quería a dita parte, presentar para probar a dita falsidade porque el os intentaba e chamaba os pregóns porque estarán en compañía de Fernando Ares de Saavedra que tiña e ten forzada a fortaleza de Vilaxoán, onde eles estaban metidos e fortalecidos e nos castelos axudando o dito Fernán Ares favorecéndolle, e as ditas xustizas maiores polo noso mandato teñen cercada a dita fortaleza e o dito Fernán Ares e os que con el estaban porque non queren saír dela e deixala, e por esta causa os ditos receptores non quixeron dar o dito seguro ás ditas testemuñas [...]      Transcrito e contextualizado ó galego por Suso Pena Regueiro
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es
Descarga da  transcrición: VOLVER
Actualizado: novembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
caldaloba@caldaloba.es
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: a resistencia de

Fernando Ares de Saavedra

Transcrición da carta ó galego:
1484, novembro, 27. Valladolid Carta executoria da chancelería de Valladolid, que recolle todos os incidentes do preito entre o Cabido de Mondoñedo e o cabaleiro Pedro de Bolaño pola que, trala apelación formulada por este, decidiu a favor do referido Cabido, confirmando a sentencia dada por García de la Parra (Cf Doc. 201B) sobre a Sucesión de Burela. A, papel, caderno tamaño folio de 9 follas -dúas en branco-, que conserva parte do selo en seco sobre papel e cera vermella. Letra procesual.
[....]  E logo de ter dito a súa parte, enviarase a carta cun procurador seu á cidade de Betanzos, onde os ditos receptores farían o que nela contén. E os ditos receptores non quixeron dar seguro a certas testemuñas que quería a dita parte, presentar para probar a dita falsidade porque el os intentaba e chamaba os pregóns porque estarán en compañía de Fernando Ares de Saavedra que tiña e ten forzada a fortaleza de Vilaxoán, onde eles estaban metidos e fortalecidos e nos castelos axudando ó dito Fernán Ares favorecéndolle, e ás ditas xustizas maiores, polo noso mandato teñen cercada a dita fortaleza e o dito Fernán Ares e os que con el estaban porque non queren saír dela e deixala, e por esta causa os ditos receptores non quixeron dar o dito seguro ás ditas testemuñas [...] .
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena
Descarga da  transcrición:
Actualizado: novembro 2023
VOLVER
Mapa da web
BUSCAR:
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International