Caldaloba

Caldaloba: “…yglesia de San Martinno de Pyno…”

1488, febreiro, 19. Santiago. Instrumento público do xuíz-comisario e subcolector apostólico do reino de Galicia da "décima" ou subsidio, imposto nos reinos e señoríos de España, con destino á guerra de Granada, no que se atopan tódalas parroquias do bispado de Mondoñedo, coas súas igrexas, capelas e mosteiros, incluso aqueles que, radicando fóra da diocese mindoniense, percibían froitos nesta. A, papel, caderno de 9 follas útiles e catro en branco, con selo notarial en seco sobre papel, de 305 x 222 mm. Letra cortesá. B, papel, caderno, da mesma data, de 10 follas útiles, de 295 x 200 mm. Letra cortesá.
“ […] E logo o dito reverendo señor protonotario dixo que vendo a súa petición sendo xusta e consona a razón que mandaba e manda emendar e corrixir os ditos fallos e facer un libro e sumas da dita décima para na dita Igrexa e bispado de Mondoñedo e persoas dela na forma e maneira seguinte..” (nomea a continuación unha relación de Igrexas, Arcedianatos, Mestrescolas,… mencionando o Arcedianato de Montenegro coa suma a percibir de dezaoito mil marabedís: “...el arçidianadgo de Montenegro con sus anexos dies et ocho mill mor.”: Arçidianadgo (Arcedianato*) de Montenegro Arçidianadgo (Arcedianato) de Riba de Minno 	la yglesia de Saavedra quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Valdomar dos mis mor. (marabedís) 	la yglesia de Gante dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Yllan quatro mili mor. (marabedís) 	la yglesia de Gaibol dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Trabo dos mill et ochoçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Joyban mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Felmill dos mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Damill dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Pyno tres mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia das Seixas mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Vilapene dos mil et dosientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Sistallo tres mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Santa Cristina de Goaa mill et tresentos (marabedís) 	la yglesia de Cospeyto dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de ]ermar quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Lamas dos mill et quinientos (marabedís) 	la yglesia de Villar dos mil mor. (marabedís) 	la yglesia de Beestar mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Santalla dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Arçillaa tres mili et çien mor. (marabedís)
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Descarga da transcrición:
Transcrito e contextualizado ó galego por Suso Pena Regueiro.
VOLVER
Actualizado: novembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
caldaloba@caldaloba.es
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: “…yglesia de

San Martinno de Pyno…”

Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena
1488, febreiro, 19. Santiago. Instrumento público do xuíz-comisario e subcolector apostólico do reino de Galicia da "décima" ou subsidio, imposto nos reinos e señoríos de España, con destino á guerra de Granada, no que se atopan tódalas parroquias do bispado de Mondoñedo, coas súas igrexas, capelas e mosteiros, incluso aqueles que, radicando fóra da diocese mindoniense, percibían froitos nesta. A, papel, caderno de 9 follas útiles e catro en branco, con selo notarial en seco sobre papel, de 305 x 222 mm. Letra cortesá. B, papel, caderno, da mesma data, de 10 follas útiles, de 295 x 200 mm. Letra cortesá.
“ […] E logo o dito reverendo señor protonotario dixo que vendo a súa petición sendo xusta e consona a razón que mandaba e manda emendar e corrixir os ditos fallos e facer un libro e sumas da dita décima para na dita Igrexa e bispado de Mondoñedo e persoas dela na forma e maneira seguinte..” (nomea a continuación unha relación de Igrexas, Arcedianatos, Mestrescolas,… mencionando o Arcedianato de Montenegro coa suma a percibir de dezaoito mil marabedís: “...el arçidianadgo de Montenegro con sus anexos dies et ocho mill mor.”: Arçidianadgo (Arcedianato*) de Montenegro Arçidianadgo (Arcedianato) de Riba de Minno 	la yglesia de Saavedra quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Valdomar dos mis mor. (marabedís) 	la yglesia de Gante dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Yllan quatro mili mor. (marabedís) 	la yglesia de Gaibol dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Trabo dos mill et ochoçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Joyban mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Felmill dos mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Damill dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Pyno tres mill et quinientos mor.  (marabedís) 	la yglesia das Seixas mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Vilapene dos mil et dosientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Sistallo tres mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Santa Cristina de Goaa mill et tresentos (marabedís) 	la yglesia de Cospeyto dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de ]ermar quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Lamas dos mill et quinientos (marabedís) 	la yglesia de Villar dos mil mor. (marabedís) 	la yglesia de Beestar mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Santalla dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Arçillaa tres mili et çien mor. (marabedís)
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Descarga da transcrición:
Actualizado: novembro 2023
VOLVER
Mapa da web
BUSCAR:
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International