Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: “…yglesia de San Martinno de Pyno…”

1488, febreiro, 19. Santiago. Instrumento público do xuíz-comisario e subcolector apostólico do reino de Galicia da "décima" ou subsidio, imposto nos reinos e señoríos de España, con destino á guerra de Granada, no que se atopan tódalas parroquias do bispado de Mondoñedo, coas súas igrexas, capelas e mosteiros, incluso aqueles que, radicando fóra da diocese mindoniense, percibían froitos nesta. A, papel, caderno de 9 follas útiles e catro en branco, con selo notarial en seco sobre papel, de 305 x 222 mm. Letra cortesá. B, papel, caderno, da mesma data, de 10 follas útiles, de 295 x 200 mm. Letra cortesá.
“ […] E logo o dito reverendo señor protonotario dixo que vendo a súa petición sendo xusta e consona a razón que mandaba e manda emendar e corrixir os ditos fallos e facer un libro e sumas da dita décima para na dita Igrexa e bispado de Mondoñedo e persoas dela na forma e maneira seguinte..” (nomea a continuación unha relación de Igrexas, Arcedianatos, Mestrescolas,… mencionando o Arcedianato de Montenegro coa suma a percibir de dezaoito mil marabedís: “...el arçidianadgo de Montenegro con sus anexos dies et ocho mill mor.”: Arçidianadgo (Arcedianato*) de Montenegro Arçidianadgo (Arcedianato) de Riba de Minno 	la yglesia de Saavedra quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Valdomar dos mis mor. (marabedís) 	la yglesia de Gante dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Yllan quatro mili mor. (marabedís) 	la yglesia de Gaibol dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Trabo dos mill et ochoçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Joyban mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Felmill dos mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Damill dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Pyno tres mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia das Seixas mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Vilapene dos mil et dosientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Sistallo tres mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Santa Cristina de Goaa mill et tresentos (marabedís) 	la yglesia de Cospeyto dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de ]ermar quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Lamas dos mill et quinientos (marabedís) 	la yglesia de Villar dos mil mor. (marabedís) 	la yglesia de Beestar mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Santalla dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Arçillaa tres mili et çien mor. (marabedís)
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Descarga da transcrición:
Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena.
VOLVER
Actualizado: setembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: “…yglesia de

San Martinno de Pyno…”

Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena
1488, febreiro, 19. Santiago. Instrumento público do xuíz-comisario e subcolector apostólico do reino de Galicia da "décima" ou subsidio, imposto nos reinos e señoríos de España, con destino á guerra de Granada, no que se atopan tódalas parroquias do bispado de Mondoñedo, coas súas igrexas, capelas e mosteiros, incluso aqueles que, radicando fóra da diocese mindoniense, percibían froitos nesta. A, papel, caderno de 9 follas útiles e catro en branco, con selo notarial en seco sobre papel, de 305 x 222 mm. Letra cortesá. B, papel, caderno, da mesma data, de 10 follas útiles, de 295 x 200 mm. Letra cortesá.
“ […] E logo o dito reverendo señor protonotario dixo que vendo a súa petición sendo xusta e consona a razón que mandaba e manda emendar e corrixir os ditos fallos e facer un libro e sumas da dita décima para na dita Igrexa e bispado de Mondoñedo e persoas dela na forma e maneira seguinte..” (nomea a continuación unha relación de Igrexas, Arcedianatos, Mestrescolas,… mencionando o Arcedianato de Montenegro coa suma a percibir de dezaoito mil marabedís: “...el arçidianadgo de Montenegro con sus anexos dies et ocho mill mor.”: Arçidianadgo (Arcedianato*) de Montenegro Arçidianadgo (Arcedianato) de Riba de Minno 	la yglesia de Saavedra quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Valdomar dos mis mor. (marabedís) 	la yglesia de Gante dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Yllan quatro mili mor. (marabedís) 	la yglesia de Gaibol dos mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Trabo dos mill et ochoçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Joyban mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Felmill dos mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Damill dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Pyno tres mill et quinientos mor.  (marabedís) 	la yglesia das Seixas mill et seysçientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Vilapene dos mil et dosientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Sistallo tres mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Santa Cristina de Goaa mill et tresentos (marabedís) 	la yglesia de Cospeyto dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de ]ermar quatro mill mor. (marabedís) 	la yglesia de San Martinno de Lamas dos mill et quinientos (marabedís) 	la yglesia de Villar dos mil mor. (marabedís) 	la yglesia de Beestar mill et quinientos mor. (marabedís) 	la yglesia de Santalla dos mill mor. (marabedís) 	la yglesia de Arçillaa tres mili et çien mor. (marabedís)
Bibliografía Pardo, Enrique Cal. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Descarga da transcrición:
Actualizado: setembro 2023
VOLVER
Mapa da web
BUSCAR: